Jóga

Nejčastěji se jóga vykládá jako spojení individuálního Já (Átman) s univerzálním Bytím (Brahma). Zjednodušeně spojení člověka s Bohem či Absolutnem. Všeobecně je jóga technika, činnost, názor či duchovní hodnota vycházející z indických tradic vedoucí člověka na cestě k přesahu sama sebe a k osvobození od pout utrpení a koloběhu života a smrti.

Nejznámější zmínky o józe pocházejí z Bhagavadgíty (jedna z nejvýznamnějších knih hinduismu). Tato kniha vysvětluje čtyři směry jógy:
1. Karmajóga – jóga nesobecké činnosti
2. Džňánajóga – jóga poznání a moudrosti o sobě samém
3. Bhaktijóga – jóga lásky a oddanosti, uctívání božstva
4. Rádžajóga – královská cesta (zde pouze naznačená, více popsaná v Jóga sútrách)

Pataňdžali je znám jako autor Jóga súter a vysvětluje zde osm stupňů jógy:
1. Jama – správné jednání , sebeovládání
2. Nijama – kázeň, pravidla,
3. Ásana – tělesné cvičení
4. Pránájáma – dechové cvičení
5. Pratjahára – stažení smyslů dovnitř sebe
6. Dhárana – koncentrace, zaměření smyslů
7. Dhjána – meditace uskutečněná přes koncentraci
8. Samádhi – dokonalé uskutečnění meditace, spojení s univerzem